Sörgyártó


Sörgyártó képzés adatai

  • Ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
  • Részszakma megnevezése: Sörgyártó részszakma (a 40721 05 07 Erjedés és üdítőital-ipari termékkészítő szakma részszakmája)
  • Részszakma órakerete: 360 óra
  • Részszakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3

Sörgyártó képzés megkezdésének feltételei:

  • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges: Igen.
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
  • Képzési díj: Ingyenes*
  • Képzést igazoló dokumentum: Bizonyítvány
  • Képzési és kimeneti követelmény:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelem_erjedesipari_termekkeszito_2020pdf-1589878672986.pdf

Sörgyártó képzés munkaterülete

Különböző típusú és alkohol tartalmú sört készít. Elvégzi sörgyártáshoz szükséges anyagok mennyiségi- és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a sörgyártáshoz  tartozó  gépeket,  berendezéseket. A sörgyártás technológiai műveleteit teljeskörűen alkalmazza, sörlevet készít, irányítja az erjesztésifolyamatokat, kiszerelést végez, pasztőröz és ismeri az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatását. Gyártásközi és késztermék ellenőrzéseket és minősítéseket végez.  A  technológiai  feladatokat  rendszeres  vezetői irányítás mellett a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi.

* „3. § [A szakképzés ingyenessége](1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.” (2019. évi LXXX törvény)

 

Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva