Képzések / Technikum / Általános információk

Általános információk


Általános tájékoztató a technikumi oktatásról

 • Öt éves képzés, amely érettségivel és technikusi oklevél megszerzésével zárul.
 • A 9. és 10. osztályban a választott ágazat általános ismeretei sajátíthatók el.
 • A 10. osztály tanév végén ágazati alapvizsga letétele történik.
 • Szakmaválasztásra a sikeres ágazati alapvizsga után kerül sor.
 • A 11.-12.-13. évfolyamon a szakirányú oktatás (a választott szakmához tartozó ismeretek megszerzése) ágazati képzőközpontban, vállalatnál, vállalkozóknál vagy a szakképző iskolában zajlik.
 • A 12. osztály végén közismereti tantárgyakból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát tesznek a tanulók.
 • 13. évfolyamon az iskolában a szakmai vizsgára, valamint az idegen nyelvi érettségire és/vagy nyelvvizsgára történik a felkészülés.
 • Sikeres idegen nyelvi és az 5. tantárgynak számító szakmai érettségi után technikusi oklevél kerül kiállításra.
 • A tanulmányok során az első két évben általános ösztöndíjra jogosult a sikeresen teljesítő diák.
 • A 11.-13. évfolyam végzése során a duális képzésben tanuló szakképzési munkaszerződéssel munkabért, a szakképző intézményben tanuló ösztöndíjat kap.
 • Az ösztöndíj, munkabér mértéke a mindenkor hatályos minimálbérhez mérten kerül számításra.
 • A juttatásoknál szerepet játszik a tanulmányi eredmény és az igazolatlan hiányzás is.
Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva