Képzések / Technikum / Élelmiszeripari gépésztechnikus

Élelmiszeripari gépésztechnikus


A képzést nyújtó intézmények:

Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola


Képzés indulása legközelebb: 2021-09-01

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma megnevezése: Élelmiszeripari gépésztechnikus
A szakma azonosító száma: 5 0721 05 04

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség
  • Érettségire épülő szakmai oktatás esetén: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények

  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Az élelmiszeripari gépésztechnikus oktatás olyan széleskörű tudás és képesség megszerzését biztosítja, amelynek birtokában a szakember jó áttekintő- és irányító képességet szerez. A megszerzett gyakorlati tudás után képessé válik a középvezetői feladatok ellátására.
Az élelmiszeripari gépésztechnikus az élelmiszeripari üzemekben részt vesz a gyártási folyamat előkészítésében, az élelmiszeripari gépek és berendezések üzembehelyezési, üzemeltetési és karbantartási munkáiban. Ellenőrzi, és szükség esetén korrigálja a gépek technológiai beállításait.
Felméri a karbantartáshoz szükséges alkatrészeket, anyagokat. A javítandó alkatrészről, rajzkészítő programmal rajzot, és az alapján művelettervet készít. Megjavítja a könnyen javítható alkatrészeket kézi vagy gépi eljárásokkal. Elkészíti a karbantartási tervet, részt vesz a gépek vagy gépsorok karbantartásában.
Automatikus vezérlésű mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű élelmiszeripari gépeket kezel. Használja a gépkezelői-, és a vállalatirányítási szoftvereket. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával (5-ös szint) végzi.

Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva