Képzések / Technikum / Erdésztechnikus

Erdésztechnikus


A képzést nyújtó intézmények:

Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium


Képzés indulása legközelebb: 2021-09-01

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet
A szakma megnevezése: Erdésztechnikus
A szakma azonosító száma: 5 0821 17 02

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
  • Érettségi vizsga 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

  • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmairány: Erdőgazdálkodás

Az erdésztechnikus az erdő- és vadgazdálkodás, a természetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik az erdőgazdálkodókkal, az erdészeti, vadászati és természetvédelmi hatósággal, munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal és vállalkozókkal. Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdészeti üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában. Személygépjárművet vezet, kezeli az erdészeti gépeket, berendezéseket, digitális eszközöket és informatikai alkalmazásokat. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol külön jogosultság birtokában rendészeti feladatokat is ellát. Szakmai kompetenciája kiterjed az erdészeti szaporítóanyag-előállítás, az erdősítés, az erdőnevelés, az erdővédelem, az erdőhasználat, az erdőbecslés, a vadászat, a vadgazdálkodás, az élőhelyfejlesztés, a természetvédelem, a közjóléti funkciók és szolgáltatások feladataira.

Szakmairány: Vadgazdálkodás

A vadgazdálkodási technikus a vadgazdálkodással összefüggő középfokú végzettséget igénylő munkakörökben beosztott, illetve hivatásos vadászként középszintű vezetői, szakirányítói feladatokat lát el. Ennek keretében együttműködik a vadászati jog gyakorlóival, a föld tulajdonosával, használójával, a vadászati és természetvédelmi hatósággal, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel, a tájegységi fővadásszal, a munkahelyi vezetőkkel, beosztottakkal.
Szervezi, irányítja, ellenőrzi a vadászati üzem szakmai, műszaki feladatainak végrehajtását, részt vesz azok gyakorlati megvalósításában.
Személygépjárművet vezet, kezeli a vadgazdálkodásban használt gépeket, eszközöket. Munkája jelentős részét szabadban, a kezelésére bízott területen végzi, ahol rendészeti feladatokat is ellát. Hivatásos vadászként – a vadászlőfegyver-tartási engedélyen kívül – rendelkezik szolgálati igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel, vadászkamarai tagsággal.
Szakmai kompetenciája kiterjed a vadállomány és élőhelye védelmével, fenntartásával, a vadállomány hasznosításával és szabályozásával, a kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő feladatokra.

Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva