ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
 • Lendületben az agrárszakképzés!

Cukrászsegéd képzés adatai

 • Ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás ágazat
 • Részszakma megnevezése: Cukrászsegéd (a 41013 23 01 cukrász szakma részszakmája)
 • Részszakma órakerete: 600 óra
 • Részszakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3

Cukrászsegéd képzés megkezdésének feltételei:

 • Bemeneti feltétel: Alapfokú iskolai végzettség vagy Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges: Igen.
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges !!
 • Képzési díj: Ingyenes*
 • Képzést igazoló dokumentum: Bizonyítvány
 • Képzési és kimeneti követelmény:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_turizmus_cukrasz_2020pdf-1592568353860.pdf

Cukrászsegéd képzés munkaterülete:

Cukrászsegéd felügyelet mellett képes a cukrász munkáját segíteni. Előzetesen megmutatott és begyakorolt   munkaműveleti   feladatokat   végez,   a  cukrászeszközöket   ismeri,   alkalmazni   tudja. Munkáját egyszerű szerszámok vagy berendezések használatával végzi. Felügyelettel gépek kezelését végzi. Cukrászati anyagok, eszközök mozgatásában segédkezik. Megismeri, megkülönbözteti az alapvető alapanyagokat, ismeri a tárolási követelményeiket. Irányítással előkészítő műveletekben segít, gyümölcsöt válogat, tisztít és darabol.

Receptek szerint, utasítás mellett mérési műveleteket végez. Segít a tészta feldolgozási műveletekben, adagol, szúr, nyújt és tésztát formáz. Sütési  műveleteket  végez,  ismeri  a  munkavégzéshez  szükséges  munkavédelmi,  balesetvédelmi előírásokat. Képes    egyszerű    díszítő    műveleteket    elvégezni,    díszítő    elemeket    ráhelyezni,    kekszeket, teasüteményeket bevonó anyagba mártani, szóró anyagba forgatni.

* „3. § [A szakképzés ingyenessége](1) Az állam a szakképzésben való részvétel keretében a) legfeljebb kettő szakma megszerzését az első szakmai vizsga befejezéséig, a második szakma esetén legfeljebb három tanéven keresztül, és b) a szakképző intézményben a szakmai képzéshez kapcsolódó első szakképesítés megszerzését az első képesítő vizsga befejezéséig ingyenesen biztosítja. A szakképzésben való ingyenes részvétel szempontjából nem számít önálló szakma megszerzésének a munkakör magasabb színvonalon történő ellátása céljából a meglévő részszakmát magában foglaló szakmára történő felkészítés és szakmai vizsga letétele.” (2019. évi LXXX törvény)