Eseménynaptár
2022. december
H
K
Sz
CS
P
Szo
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Összes esemény ›

Főoldal / Pályázatok / EFOP 3.1.9-17-2017-00006

„Utolsó szalmaszál” a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába visszaérkező fiatalok fejlesztése

Kedvezményezett neve: DEBRECZENI MÁRTON MEZŐGAZDASÁGI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Projekt címe: „Utolsó szalmaszál” a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolába visszaérkező fiatalok fejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP 3.1.9-17-2017-00006
Konzorciumi partnerek: -
Szerződött támogatási összeg: 27 474 678 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt rövid tartalma: A megvalósítást négy fő szakaszban képzeljük el. I. Tervezési szakasz a projektidőszak első két hónapjában. Ekkor kerül sor az alábbiakra: 1. Szükséges anyagok, eszközök, és szolgáltatások beszerzése. 2. Célcsoport toborzása. Ehhez az alábbi technikákat kívánjuk alkalmazni, prioritási sorrendben: - Internetes közösségi média, attitűdvizsgálattal együtt járó, facebook révén történő megkeresés. - Gyermekjóléti szolgálat által családlátogatás keretén belüli megkeresés. - Családlátogatás révén közvetlen pedagógusi megkeresés és információadás. Kiemelt jelentősége van a toborzás e formájának a társadalom peremére szorult, elsősorban roma nemzetiségű egyének esetében. - Barátok, volt iskolatársak révén közvetett megkeresés: az iskola jelenlegi tanulóinak egy része hasonló, vagy ugyanabból a környezetből kerül ki, mint a második esély programban megszólítani kívánt fiatalok. 3. Megvalósításban részt vevő pedagógus csoport létrehozása és közösségfejlesztése: ezen belül két, második esély programot már megvalósított intézménnyel tartandó workshop megtartása a cél a jó gyakorlatok átadása végett, valamint a résztvevő pedagógusok mentálhigiénés fejlesztése, amelyet külső szakértő bevonásával kívánunk megvalósítani. II. Előkészítési szakasz, amelyben az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 1. Mikrocsoportok összeállítása. Ehhez bemeneti méréseket végzünk el a résztvevők tudásszintjével, tanulási motivációjával kapcsolatban. Fontosnak tartjuk, hogy minden tanuló az egyes tantárgyak esetén olyan csoportbeosztásba kerüljön, amelyben a pozitív adottságai a leginkább kidomborodnak. Az eredmények alapján elkészítjük az egyéni fejlődési terveket, valamint elindítjuk a mentorrendszert. 2. Kompetencia és készségfejlesztő foglalkozások, amelyek megalapozzák a későbbi, tanuláson alapuló fejlesztéseket: kommunikációs fejlesztés, önismereti fejlesztés, tanulásmódszertan, szövegértés-szövegalkotás. A kompetenciafejlesztés a projekt teljes időtartama alatt megjelenik. III. Fejlesztő szakasz, amelyben megvalósulnak az alábbi tevékenységek: - A képzés során minden résztvevő számára biztosítjuk az egyéni tanulási útvonalak elérését, az egyéni fejlesztés lehetőségét. Ehhez az oktatás két vagy három mikrocsoportban történik. A foglalkozásokat tanulócsoport rendszerben szervezzük, célunk, hogy minden fiatal meglévő tudásszintje alapján kezdhesse meg tanulmányait. Év közben a fejlesztések során háromhavonta szintfelmérő vizsgákat szervezünk. - A projektidőszak végén átdolgozásra kerül az iskola pedagógiai programja, amelyben megjelenik a második esély programban szerzett módszertani tapasztalatok. - A projekt bevezető szakaszában kialakítunk egy olyan tantermet, amely megfelelően szolgálja a hátránykompenzációval érintett gyermekek tanulmányi előmenetelét. - Tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása. - minden résztvevő tanuló részt vesz informatika oktatásban. - A résztvevők a projekt teljes időtartama alatt idegen nyelvi képzésben részesülnek. - A bevont tanulók intézményi és egyéni kapcsolatrendszerének bővítése, az egymás közötti kapcsolatok bővítése mellett a külső szakmai szolgálatok és potenciális munkaadók partnerként való bevonása - A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése. - Pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése. - felnőttképzésben rejlő lehetőségek megismerését segítő tevékenységek. - a projekt során tanéveként 1-1 alkalommal látogatást teszünk a város egyik felsőfokú oktatási intézményébe. - Szerepmodellek bemutatása, bevonása - a projekt során tanévenként 2-2 alkalommal szervezünk nyílt napokat, ezen belül tervezzük karrier tanácsadó külső munkatárs biztosításával a munkahelykereséshez kapcsolódó kompetenciák fejlesztését. - projektidőszak alatt összesen 7 kulturális, szabadidős programot kívánunk biztosítani a résztvevőknek, ebből 2 db 3 napos tábor, 3 tanulmányi kirándulás, 2 színházlátogatás, - kialakítjuk és működtetjük a belső szakmai munkacsoportokat, valamint a mentori munkacsoportot. - Szakmai műhelyfoglalkozásokat szervezünk egy második esély programot nem megvalósító intézménnyel, valamint a szociális szolgálatokkal és a potenciális munkaadókkal. Projektszintű együttműködést valósítunk meg az EFOP 3.1.7 kiemelt projekt megvalósítójával, az intézményes szakmai szolgálatokkal, a résztvevők családjaival, valamint a megyei kormányhivatal munkaügyi osztályával. IV. Értékelő szakasz, amelyen belül megvalósul: - workshop két második esély programot megvalósított intézmény bevonásával a tapasztalatok megosztására, - Második esély program intézményi szintű mérés-értékelése, a tapasztalatok összegzése, - a Pedagógiai Program intézményi szintű átdolgozása, amelynek során a program tapasztalatai beépülnek a dokumentumba. A projektbe összesen 21 főt tervezünk bevonni, valamint 10 fő szakmai megvalósítót, akik közül 7 fő mentori feladatokat is ellát. A képzés során dísznövénykertész és pék szakmák elsajátítására lesz lehetőség.
Megvalósítás kezdete 2017.09.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31
  
  
Híreink
© 2020 Északi Agrárszakképzési Centrum / Minden Jog Fenntartva