ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

GINOP-6.2.7-20

GINOP-6.2.7-20

Ágazati Képzőközpont megalapításához kapcsolódó sajtónyilvános konferencia

Tiszabercel, 2023. május 25., csütörtök 10:00 – 14:00 óra

A konferencia az „Modern agrártechnológiával a jövő szakembereinek képzéséért” GINOP-6.2.7-20-2021-00003, azonosító számú projekt keretében, az Európai Unió támogatásával valósul meg.

A regisztráció során megadott adatok kizárólag az eseményen való részvételhez kapcsolódóan kerülnek begyűjtésre és tárolásra a projekt keretein belül. Egyéb felhasználásra nem kerülnek.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Információk a projektről

GINOP-6.2.7-20 – Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára

Pályázó neve: Északi Agrárszakképzési Centrum
Projekt megnevezése: Modern agrártechnológiával a jövő szakembereinek képzéséért
OP név: GINOP
Pályázati kiírás megnevezése: GINOP-6.2.7-20 – Ágazati képzőközpontok infrastrukturális és szakmai felkészítése az új szakképzési struktúrára
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Szabolcs-Szatmár-Bereg
Projekt helyszíne (település): Tiszabercel
Megítélt összeg: 308.463.965 Ft
Támogatás aránya: 100
Támogatási döntés dátuma: 2021.09.03
Forrás: ESZA
Megvalósítás kezdete: 2021.10.01
Megvalósítás vége: 2023.06.30
Projekt összefoglalása: A projekt előkészítési tevékenységeinek részeként megvalósíthatósági tanulmány (MT) készül, ami tartalmazza a helyzetfelmérést, elkészül és engedélyezés céljából az építési hatóság részére benyújtásra kerül az engedélyes tervdokumentáció, elindulnak a közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, elkészül a közbeszerzési terv. Az ágazati képzőközpontot a mezőgazdaság és erdészet illetve élelmiszeripar ágazat fejlesztésére irányulóan, tiszaberceli székhellyel kívánjuk létrehozni. A Tiszaberceli tagintézmény tanüzemében használt gépek, berendezések jelenleg a szabad ég alatt állnak, tárolásukra alkalmas helység nem áll rendelkezésre.A tanüzemi oktatásban használt vetőmagok, műtrágya, egyéb input anyagok tárolása szintén csak ideiglenes épületekben történik, a tanüzem területén jelenleg nem található nagyobb kapacitású, száraz, zárt tároló épület, melyben lehetőség nyílna ezek megfelelő elhelyezésére. A projekt keretében a leírtak megoldására egy fűtetlen cca. 450 m2 tároló színt kívánunk építeni. A traktorok és munkagépek tárolására tervezetten szolgáló helyiség cca. 250m2 (10x25m) alapterületű, 4 oldalról zárt, 3 db motoros mozgatású kapuval ellátott helyiség, kipufogógáz elszívásra alkalmas berendezéssel, világítással és áramvételi lehetőséggel ellátott. A zsákos vetőmag, műtrágya és egyéb input anyagok tárolására szolgáló helyiség cca. 100m2 (10x10m) alapterületű, 4 oldalról zárt, 1 db motoros mozgatású kapuval ellátott helyiség világítással és áramvételi lehetőséggel.A fedett nyitott, bálázott alomanyag és szálas takarmány tárolására szolgáló helyiség cca. 100m2 (10x10m).Az épület acél tartószerkezettel készül, trapézlemez fal-, ill. tetőburkolattal, vasbeton lábazattal.A helyiségek beton aljzattal kialakítottak.A világítás, áramvételi lehetőség mellett villámvédelem, valamint az épület megközelíthetőségét szolgáló út kialakítása szükséges, ill. a tetőről összegyűjtött csapadék elvezetése. A tanüzemben jelenleg használt MTZ-80 és 82 mgi vontatók, Zetor 3320 és 7320, pótkocsik átlagosan 20-25 évesek, életkorukból adódóan technikailag elavultnak számítanak, korszerű technológiák bemutatására nem alkalmasak, a talajművelés, növényvédelem munkagépei a mai kor technikai színvonalának kevésbé felelnek meg.Folyamatos karbantartásuk mellett állagmegóvásuk, működőképességük biztosítása évről évre egyre több anyagi ráfordítást igényel.Fentieken túl az iskola munkagépparkját bővíteni szeretnénk a kertészeti illetve szántóföldi termesztéstechnológiai tevékenységek(talajművelés, tápanyagutánpótlás, növényvédelem stb.)végrehajtásához, így a gyakorlati oktatás fejlesztéséhez az alábbi gépeket, munkaeszközöket kívánjuk beszerezni: 1 db JD6155R traktor művelőkerékkel, 1 db KONGSKILDE VCOF 5647 sorközművelő kultivátor, 1 db RABE STURMVOGEL 6001L magágyelőkészítő kombinátor, 1 db GASPARDO ATTI. 250/5 talajlazító, 1 db RABE S-ALB 140M 4F váltvaforgató ekék, 1 db RAUCH AXIS-M 30, 2 W műtrágyaszóró függesztett, 1 db KOCK.REB.CLASS.410 rövidtárcsa. Tervezetten 2022.tavaszán kerül megrendezésre a projekt keretein belül az ÁKK tevékenységét támogató, a munkavállalók precíziós gazdálkodást megalapozó ismereteit fejlesztő képzés, legalább 100 fő részvételével.A képzésen részt vesznek az ÁKK létrehozásába bevonandó vállalkozások vezetői, munkatársai, valamint a támogatást igénylő oktatói, munkatársai. A projektbe 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser kerül bevonásra, valamint 1 fő szakmai vezető kerül alkalmazásra, akik mindenben megfelelnek a pályázat által előírt feltételeknek. Feladataikat a projekt céljainak megvalósítása érdekében folyamatosan végzik az MT A támogatási kérelem megvalósításának szervezeti keretei fejezetében bemutatottak szerint. A minőségbiztosítási tevékenységet az ÉASzC biztosítja a projekt teljes időszaka alatt. A projekt zárásakor könyvvizsgálat kerül lefolytatásra, melynek keretében ellenőrzésre kerülnek a számlák, szerződéses feltételek teljesítése, kifizetést igazoló bizonylatok, személyi ráfordítások bizonylatai, átcsoportosítások, kapcsolódó tárgyi eszköz nyilvántartások. Megtörténik a támogatás terv és tényadatai közötti összefüggések vizsgálata, elszámolhatósági és dokumentációs alátámasztottsági vizsgálat zajlik le. A kötelező nyilv a projekt teljes időszakában biztosításra kerül a KTK előírásai szerint, kommunikációs terv készül, a projekttel kapcsolatos tájékoztatás kerül megjelenítésre a pályázó honlapján kialakított aloldalon a szükséges logók feltöltésével, sajtóközlemény kerül kiküldésre a projekt indításakor és zárásakor, a megjelent sajtóközl-ek összegyűjtésre kerülnek, B tipusú, illetve a fenntartási időszakra D tipusú tájékoztató tábla készül és kerül kihelyezésre a fejlesztés helyszínén, továbbá kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készül, a megvalósult beruházás adatai feltöltésre kerülnek a TÉRKÉPTÉR rendszerbe. Marketing, kommunikációs szolgáltatásként pályázó szeretne készíttetni egy roll-upot, 2 alkalommal sajtómegjelenést igénybe venni és 1 alkalommal sajtónyilvános konferenciát szervezni.

Sajtóközlemény

Felkészülés az új szakképzési struktúrára – Ágazati Képzőközpontot hoz létre együttműködő partnereivel az Északi Agrárszakképzési Centrum

Részletek

SAJTÓNYÍLVÁNOS KONFERENCIA

A MAG EL VAN VETVE

Sikeresen zárult az Északi Agrárszakképzési Centrum GINOP-6.2.7 projektje

A mag el van vetve… Ez a kifejezés ugyanolyan fontos az agrárgazdálkodásban, mint az annak fenntartásához nélkülözhetetlen agrárszakképzésben. Hiszen akkor várható a kívánt eredmény a földeken is, ha az életet magában hordozó magot elvetettük és gondozzuk a növényt, míg az át nem adja a helyét a következőnek. A jövő agrárszakemberei, a tanulók kerültek fókuszba az Északi ASzC tiszaberceli telephelyén.

Fontos esemény helyszíne volt 2023. május 25-én az Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola Tiszaberceli Tagintézménye, ahol a GINOP-6.2.7-20-2021-00003 azonosítószámú, „Modern agrártechnológiával a jövő szakembereinek képzéséért” című projekt keretében tartott sajtónyilvános konferenciát az Északi Agrárszakképzési Centrum. A konferencián az eddigi eredményeket, a további célokat, valamint a projektnek köszönhetően megvalósult fejlesztéseket tekintették át. Így bemutatták a modern képzési igényeknek megfelelő oktatás biztosításához szükséges új erőgépet és munkagépeket, valamint dr. Nobilis Márton, élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár jelenléte mellett ünnepélyesen is átadták a projekt keretében elkészült tároló színt és a hozzátartozó utat.

A pályázat lehetőséget biztosított egy, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó képzés megszervezésére is, ahol 100 fő vehetett részt. A képzés a megvalósítási időszak egy korábbi szakaszában zajlott le. Továbbá létrejöhetett a duális oktatás megszervezéséért és biztosításáért felelős ÉASZ-ÁKK Északi Agrárszakképzési Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft..

Lévai Imre, az Északi ASZC főigazgatója az eseményen kiemelte: Komplexek vagyunk, így valóban a termőföldtől az asztalig jelen vagyunk. Nagyon jól tudjuk, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban nincs megállás. Ránk mindig szüksége lesz a társadalomnak. Éppen ezért legfontosabb célkitűzésünk a jövőre nézve: a generációs megújulás támogatása, az élelmiszer-minőség és az egészség védelme, valamint az ismeretek bővítése. Ezek alapján készítjük fel az új nemzedéket a gazdaság átvételére. Feladatunk a 21. század kihívásainak megfelelő középfokú agrárszakemberek képzésének tervezése az igények feltárásával. A képzés során pedig a gyakorlati tudás átadása naprakészen tanulóinknak. Ehhez nyújt biztos alapokat ez az eredményesen megvalósult projekt is.

A mag el van vetve.

PROJEKTZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

Részletek