ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

EFOP-3.1.10-17-2017-00014

EFOP-3.1.10-17-2017-00014

Fokról fokra – pályaválasztást támogató program a Bárczayban

Kedvezményezett neve:FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe:Fokról fokra – pályaválasztást támogató program a Bárczayban
Projekt azonosítószáma:EFOP-3.1.10-17-2017-00014
Megvalósítási helyszín:Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskola
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Szerződött támogatási összeg:21 600 000 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:Abaújszántón, a Bárczay János Mezőgazdasági Szakképző Iskolában hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, szüleik és tanáraik vonatkozásában kívánjuk a projektet megvalósítani. Célul tűzzük ki a tanulmányi eredmények javulását, évfolyamismétlés elkerülését, a gyermekek felzárkóztatási esélyeinek növelését, az oktatási esélykülönbségek és az iskolai lemorzsolódás csökkentését, továbbtanulás lehetőségének növelését a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, vagy a felsőoktatási intézménybe való bekerüléshez. A célcsoport hátrányainak csökkentésére a következő eszközöket tervezzük bevetni: egyéni készség- és képességfejlesztés egyéni fejlesztési terv kidolgozásával; egyéni tanácsadás biztosítása (mentor); a hiányzó alapkompetenciákat pótló, fejlesztő programok, kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenységek; képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezése; integrációs felkészítés megszervezése; bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a veszélyeztetett tanuló részére; önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel biztosítása, a mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek; a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő tevékenységek; kapcsolat erősítése a törvényes képviseletet ellátó személlyel (szülő/gyám), stb. Legfontosabb feladataink között szerepelnek többek között a pedagógiai program átdolgozása, megfelelő tanulószoba kialakítása, pedagógusok, mentorok kiválasztása, felkészítése, melyek a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek bemutatása mellett a szakmai tervben részletezésre kerülnek.
Megvalósítás kezdete2017.10.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.06.01