ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Open
  • Lendületben az agrárszakképzés!

EFOP-4.1.3-17

EFOP-4.1.3-17

A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Kedvezményezett neve:FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe:A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Projekt azonosítószáma:EFOP-4.1.3-17
Megvalósítási helyszín:Debreczeni Mártom Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Szerződött támogatási összeg:116 190 157 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:Jelenlegi épület műszaki állapot leírása Főépület Az iskola főépülete 1949-ben épült, udvar, sportpálya, tanműhelyek tartoznak hozzá. Az épületben minisztériumi támogatással 2014-ben tisztasági festésre, néhány tanteremben parkettázásra került sor, később szintén néhány tanterem felújítása is megtörtént. A fűtésrendszer elavult, a nyílászárók állapota is rossz, a külső vakolat is javításra szorul. Az épületben a kora, és a forráshiány miatt nem végeztek korszerűsítést az elmúlt 15 évben. A konditerem, az öltözők állapota rossz, felújításra szorul. Három teremben penészedés volt tapasztalható, a nagy teremben a padló alatt áthaladó szennyvíz elvezetőből érezhető penész szag, í]y a szennyvízelvezető rendszer felújításra szorul. Az épületben számos tantermek padlózata, fala nagyon rossz állapotban van. Tankertészet Az iskola épületének és környezetének, a tankertészeti épületek, fóliaházak karbantartását folyamatosan végezzük. A kertészet fejlesztése folyamatos, az üvegházak javítása már szinte lehetetlen, a vas tartószerkezet rozsdásodik, a fűtésrendszer elavult. Mezőgazdasági gépek egy része is nagyon régi, cseréjük aktuális. Az új építés bemutatása Építmény munkálatainak leírása Az építtető a meglévő vizesblokkok és tanári szoba felújításával, korszerűsítésével bízta meg az építész irodát. A felújítás elsősorban a belső területekre koncentrál, valamint a homlokzati nyílászárók cseréjét érinti. Tanári szobák A tanári szoba falait kifestik, az elöregedett burkolatot eltávolítják és új burkolatot készítenek, a belső nyílászárókat kicserélik. Tornatermi öltözők és vizesblokkok Az öltözők és a hozzájuk tartozó vizesblokkok felújítását elvégezik. A felújítás során új szanitereket helyeznek el, a meglévő burkolatot lecserélik, a falakat kifestik. Az öltözőkben és zuhanyzókban új nyílászárók kerülnek beépítésre. Iskolaépület Az iskolaépületben lévő vizesblokkokat felújítják. A felújítás során új szanitereket, új nyílászárókat helyeznek el, a meglévő burkolatot eltávolítják, új greslap burkolattal látják el. A belső falfelület tisztítófestést kap. Az iskolaépület helyiségei új burkolatot és tisztítófestést kapnak. Csontozóműhely Az iskolaépület földszintjén kialakítanak egy csontozó tanműhelyt. Kialakításra kerül egy csomagoló, egy hűtőtér, csontozó tanműhely, eszköz-mosó tároló, alapanyag hűtőtér. A helyiségek új burkolatot, belső festést, új nyílászárókat kapnak. Egyéb eszközök Egyéb eszközök, valamint a fent nem részletezett kérdések tekintetében az építési-műszaki tervdokumentáció akadálymentesítés szempontjából releváns részének meg kell felelnie az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásainak. Energetikai korszerűsítés A pályázattal érintett közhasználatú épület építésével kapcsolatos infrastrukturális beruházás minden tevékenység-elemének végrehajtása során érvényesítjük az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjait (pl. külső hőszigetelés, tetőszerkezet hőszigetelése, korszerű hőszigetelő nyílászárók, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése).
Megvalósítás kezdete2017.11.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.09.28