ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

GINOP-6.2.3

GINOP-6.2.3

GINOP-6.2.3-17-2017-00007 A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése

Széchenyi 2020 infóblokk
Kedvezményezett neve: Északi Agrárszakképzési Centrum (korábban: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola)
Projekt címe: A SZAKKÉPZÉSI INTÉZMÉNYRENDSZER ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSE
Projekt azonosítószáma: GINOP-6.2.3-17-2017-00007
Konzorciumi partnerek:  – Északi ASZC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakközépiskola

-Északi ASZC Vay Ádám Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

– Északi ASZC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

– Északi ASZC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

– Északi ASZC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

– Északi ASZC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

-Északi ASZC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

– Északi ASZC Tokaji Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Szerződött támogatási összeg: 245 213 785 Ft
Támogatás mértéke: 100%
A projekt rövid tartalma: A projekt célja, hogy a pályázatban szereplő intézmények ne termeljék újra az alapkészségeket és kulcskompetenciákat elsajátítani nem tudó tanulókat. A korai iskolaelhagyás szempontjából hosszú távon elengedhetetlenül fontos iskoláik fejlesztése, hogy gátat szabjunk annak a sajnálatos tendenciának, hogy intézményeinkből folyamatosan nagyobb arányban kerüljenek ki az alulteljesítő tanulók. Emiatt pályázatunk célrendszerében kiemelt helyet foglal el a pedagógiai és a szervezeti kultúra fejlesztése, hiszen a lemorzsolódás csökkentését segítő aktív pedagógiai beavatkozások alkalmazását akadályozza az integrált nevelés bevezetésével kapcsolatos felkészületlenség, felkészítetlenség, a fejlesztést segítő szolgáltatások differenciáltságának, elérhetőségének és megfelelő hozzáférésének egyenlőtlenségei. A korai iskolaelhagyás csökkentése alapvető fontosságú az Európa 2020 stratégiában meghatározott több fő célkitűzés megvalósításához is. A korai iskolaelhagyás csökkentése az iskolázottsági és képzettségi szintek javításával az „intelligens növekedést”, a munkanélküliség, a szegénység és a társadalmi kirekesztettség egyik legnagyobb kockázati faktorának leküzdésével pedig az „inkluzív növekedést” célozza. Az Európa 2020 stratégiában ezért kiemelt célként szerepel a korai iskolaelhagyásnak a 2009-es 14,4 %-ról 2020-ra 10 % alá való csökkentése.

A pályázat célja, hogy megvalósításával hozzájáruljon az Európa 2020 stratégia számszerűsített céljai között szerepelő, a végzettség nélküli iskolaelhagyók, azaz a korai iskolaelhagyók arányának 10 % alá csökkentéséhez. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítására, a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelésére és továbbtanulási esélyeik javítására.

Cél: a szakképzés minőségének, hatékonyságának és eredményességének javítása, és a szakképzésben tanulók végzettségi szintjének növelése és továbbtanulási esélyeik javítása.

Ellátott feladatok:

A) Helyzetértékelési tevékenység
B) Cselekvési terv kidolgozása
C) Tanulói életpálya-építést szolgáló intézkedések, továbbá az intézményi szintű pályaorientációs tevékenység bevezetését és működtetését támogató tevékenységek megvalósítása
D) Szakmai együttműködési tevékenység
E) Tanulói készségek és képességek fejlesztése, a képzés hatékonyságát növelő támogatások nyújtása
F) Intézményfejlesztési tevékenység
G) Pedagógus továbbképzések
H) Eszköz- és infrastruktúrafejlesztések

Választott tevékenységek:

  • drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek;
  • példakép/jövőkép/alumni programok;
  • mobilitási rendszer kialakítása a korai iskolaelhagyás elleni küzdelem területén való egymástól tanulás, illetve motiválás érdekében
Megvalósítás kezdete 2018.02.01
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.10.29