ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

EFOP-3.1.10-17-2017-00013

EFOP-3.1.10-17-2017-00013

„ÚTRAINDÍTÁS” A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulóinak komplex fejlesztése

Kedvezményezett neve:FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Projekt címe:„ÚTRAINDÍTÁS” A Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola tanulóinak komplex fejlesztése
Projekt azonosítószáma:EFOP-3.1.10-17-2017-00013
Megvalósítási helyszín:Debreczeni Mártom Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola
Konzorciumi partnerek:Nem releváns
Szerződött támogatási összeg:30 000 000 Ft
Támogatás mértéke:100%
A projekt rövid tartalma:A fejlesztések célja, hogy A bevont tanulók motivációja erősödjön, idegen nyelvi ismerete bővüljön alapkészségeik fejlődjenek, képesek legyenek egy szakmai végzettség, érettségi megszerzésére, csökkenjenek a hiányzásaik, sikereket érnek el a tanulmányaik során. Elsődleges célunk, hogy a bevont tanulók esetében a hiányzó alapkészségeket pótoljuk. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kisiskolás korban elsajátított alapkészségeket, kulcskompetenciákat továbbfejlesszük, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételei. Részcélok a stratégiai célunk megvalósítása érdekében: Bemeneti mérés – kompetencia -, illetve részképesség-mérés – szervezése. A bevont tanulók kiválasztása, a szociális háttérvizsgálat elemzései, bemeneti mérés eredményei alapján (25 fő). Az egyéni fejlesztési tervek elkészítése. Tanulóbarát környezet kialakítása. A bevont tanulók szövegértés – szövegalkotás, matematika kompetenciáinak fejlesztésére, idegen nyelvi, szakmai ismeretek bővítéséhez fejlesztő foglalkozások szervezése. Kreatív foglalkozások szervezése. A tanulók rendszeres értékelése. A történelmi Magyarország megismerését, az egészséges életmódot, a tanulóink számára ismeretlen sportolási lehetőségek bemutatását szolgáló táborok szervezése. Személyiségfejlesztés, a helyes önismeret kialakítása. Tanulás módszertani tréning. A tanulók mentorálása. Családlátogatások szervezése, kapcsolattartás a családdal. Együttműködő partnerek keresése, kapcsolattartás a partnerekkel. Hálózati tanulás erősítése érdekében kapcsolatfelvétel és együttműködés kialakítása a pályázatban résztvevő köznevelési intézményekkel, workshopok szervezése. Iskolánkban végzett sikeres tanulók felkutatása, meghívása kötetlen beszélgetésekre, szabadidős programjainkra. Látogatás, a programok bemutatása olyan általános iskolákban, amelyekből érkeznek hozzánk tanulók. Kapcsolattartás a környékbeli valamelyik Tanodával. Kapcsolattartás a gyermekvédelmi szervezetekkel. A felsőoktatásba való továbbtanulást támogató tevékenységek. A szükséges eszközök beszerzése. A szükséges szakirodalom, segédeszközök, anyagok beszerzése. A fejlesztésekhez szükséges módszertani képzések, tapasztalatcserék, eset meg-beszélések megvalósítása. Pedagógiai programunk felülvizsgálata, módosítása. A pályázatra történő felkészülés során tapasztaltuk, hogy pedagógusaink számára hasznosak lennének az alábbi témájú képzések (ezeket az Oktatási hivatal általbiztosított képzések közül választjuk): Az egyéni fejlesztések lehetőségei Új módszerek megismerése (pl. drámapedagógia, meseterápia, bábterápia)
Megvalósítás kezdete2017.10.01
A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.06.01