ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Egy élelmiszeripari gépkezelő munka közben

A képzést nyújtó intézmények:

Északi ASzC Westsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola


Képzés indulása legközelebb: 2021-09-01

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar
A szakma megnevezése: Élelmiszeripari gépkezelő
A szakma azonosító száma: 4 0721 05 05

Iskolai előképzettség:

  • Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények

  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat:nem szükséges

A szakma keretében ellátható legjellemzőbb tevékenység, valamint a munkaterület leírása

Az élelmiszeripari gépkezelő olyan általános és széleskörű tudással és képességgel rendelkezik, amely szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati gép, berendezés kezelésére.
Az élelmiszeripari gépkezelő – részt vesz az élelmiszeripari gépek és berendezések üzembehelyezési, üzemeltetési munkáiban. Felügyeli a gépek, gépsorok munkáját, felismeri a hibát, kisebb hibákat szakmai irányítással elhárít.
Automatikus vezérlésű, mechanikus, pneumatikus vagy hidraulikus működtetésű, élelmiszeripari gépeket kezel és részt vesz a gépsor karbantartásában. Követi a gyártási tervet, termékváltásnál elvégzi az átállásokat, folyamatosan figyeli a termék minőségét, a hibás terméket elkülöníti, vezeti a gyártási dokumentációt.
Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a gépeket, berendezéseket.
Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával (5-ös szint) végzi.