ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

Erdőművelő – Fakitermelő

Erdőművelő-fakitermelő láncfűrészt szerel

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Erdőművelő – Fakitermelő

A szakma azonosító száma: 4 0821 17 01

Iskolai előképzettség:

A kizárólag szakmai vizsgára felkészítő szakmai oktatásba bekapcsolódhat

 • Tanulói jogviszonyban az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette vagy középfokú végzettséggel rendelkezik
 • Kizárólag felnőttképzési jogviszonyban az, aki alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

Az erdőművelő-fakitermelő szakmával rendelkező szakember az erdő- és vadgazdálkodás területén biológiai és széleskörű műszaki, gyakorlati ismereteket és önálló munkavégzést igénylő munkákat végez- elsősorban vállalkozásban. Ismeri az erdő növény- és állatvilágát. A munkavégzés során önállóan végzi a fakitermeléseket, megoldja az erdőművelési feladatokat, kezeli, szereli és karbantartja a motorfűrészeket, motoros adaptereket. Önállóan kezeli és karbantartja az erő- és munkagépeket, kezelésükre jogosítvánnyal rendelkezik. Kezeli a közelítőgépeket, rakodógépeket, felkészítőgépeket. A vadgazdálkodás számára berendezéseket készít, és képes a vadetetést önállóan elvégezni. Munkáját alkalmazottként vagy vállalkozásban végzi.

Szakmai követelmények:

 • Megkülönbözteti a legfontosabb fa- és cserjefajokat levelük, hajtásuk, termésük alapján.
 • Elvégzi a különböző súlyvonalhelyzetű fák döntését.
 • Elvégzi a fekvő fa és az állófa gallyazását.
 • Használja az erdészeti választékokra vonatkozó szabvány előírásait.
 • A választékolt fa darabolását végzi.
 • Elvégzi a választékok felkészítési (göcsözés, hasítás, kérgezés, S kapcsozás) műveleteit.
 • Készletezi a faanyagot sarangba, illetve máglyába.
 • Közreműködik a sarangban és máglyában készletezett faanyag számbavételezésébe n, köbözőtáblázatok használatával.
 • Közreműködik a szaporítóanyag gyűjtésében és előállításában.
 • Elvégzi az erdősítések ápolását.
 • Elvégzi az erdősítési (erdőtelepítési és erdőfelújítási) munkákat.
 • Az erdőnevelések során a fiatalkorú erdőkben tisztításokat végez.
 • A gyérítésre kijelölt fákat kivágja és feldolgozza.
 • Elvégzi az egészségügyi termeléseket.
 • Karbantartja a nyiladékokat.
 • Diagnosztizálja az erdőben élő leggyakoribb károsítókat és kórokozókat, elemzi az erdőben található ehető és mérgező gombákat.
 • Közreműködik a külön képesítést nem igénylő erdővédelmi feladatok végrehajtásában
 • Segíti a famagasság és a faátmérő méréseket. Képes a digitális átlalót is alkalmazni.
 • Közreműködik a talajszelvények készítésében.
 • Vadgazdálkodási berendezéseket készít, közreműködik a vadetetésben.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Mátra Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_erdomuvelo-fakitermelo_2020pdf-1589886981375.pdf