ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus munka közben

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet  

A szakma megnevezése: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

A szakma azonosító száma: 5 0810 17 03

Iskolai előképzettség:

 • Alapfokú iskolai végzettség 5 éves képzés esetén
 • Érettségi vizsga, 2 éves képzés esetén

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A földmérő, földügyi és térinformatikai technikus a munkáját, egy szervezet, vagy vállalkozás munkatársaként, szakmai irányítás mellett végzi. A geomatikus, a Land Manager szolgáltatás típusú tevékenysége során digitális, geodéziai jellegű terepi és webes adatgyűjtést végez. A gyűjtött földmérési, ingatlan-nyilvántartási, térinformatikai adatokat, informatikai eszközökkel az irodában feldolgozza: digitális térképeket szerkeszt, a terepi, jogi, műszaki változásokat a térképek tartalmában érvényesíti. Az ingatlan-nyilvántartási hatóságoknál a földügy informatikai rendszert használja, adatfeldolgozást és adatszolgáltatást végez. A nemzetgazdaság különböző területein beruházásokkal kapcsolatos felmérési, kitűzési és mozgásvizsgálati méréseket végez. Részt vesz a térinformatikai adatbázisok létrehozásában, kezelésében. Technikusként, alkalmazottként munkát vállal, vagy a geodézia műszaki gyakorlat területén önállóan vállalkozik. A geodéziai, geoinformatikai tevékenységét a szakmai jogszabályok, utasítások előírásainak, a földmérés etikai normáinak betartásával, a természeti és épített környezet megóvásával végzi.

Szakmai követelmények:

 • Hagyományos terepi mérőeszközöket, műszereket, szállít és kezel.
 • Digitális terepi geomatikai adatgyűjtő rendszereket használ.
 • Vízszintes alappontsűrítéshez, felméréshez mérőfelszerelést összeállít, vizsgál.
 • Magassági alappontsűrítéshez, felméréshez mérőfelszerelést összeállít, vizsgál.
 • Terepi mérésieredmény rögzítést végez.
 • Vízszintes és magassági koordinátaszámításo kat végez.
 • Analóg földmérési alap-térképek digitális átalakítását elvégzi.
 • Digitális térképet szerkeszt.
 • Az ingatlannyilvántartás informatikai rendszerében adatszolgáltatást és adatmódosítást végez.
 • Fotogeodéziai, digitális adatokat gyűjt fotogrammetriai digitális kiértékelést végez.
 • Távérzékelési adatokat gyűjt, értékel, adatfeldolgozást végez.
 • Térinformatikai adatokat gyűjt, adatbázist épít.
 • Térinformatikai adatbázisban méréseket, térbeli műveleteket végez.
 • Digitális domborzatmodellt készít.
 • Beruházásokkal kapcsolatos digitális térképeket, rajzokat készít.
 • Közműnyilvántartási térképeket, rajzokat szerkeszt.
 • Pontfelhőt állít elő statikus, illetve mobil kézi lézer szkenneléssel és fotogrammetriai úton.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_foldmero_2020pdf-1589886996075.pdf

Megszakítás