ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
egy gazda állatetetés közben

Szakmairányok: Állattenyésztő, Lovász, Növénytermesztő. (intézményenként eltérő szakmairány indul)

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Gazda

A szakma azonosító száma: 4 0811 17 04

Iskolai előképzettség:

A kizárólag szakmai vizsgára felkészítő szakmai oktatásba bekapcsolódhat

 • Tanulói jogviszonyban az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette vagy középfokú végzettséggel rendelkezik
 • Kizárólag felnőttképzési jogviszonyban az, aki alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A Gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, kereskedelmi és gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj- és környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, tartástechnológiai, elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és gyakorlati felkészültségével segíti az új technológiák bevezetését. A gazdasági állatok tartási és takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti és higiéniai előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a járványvédelmi feladatok végrehajtásában. A gazda tevékenységi körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély, amelynek megszerzésére – külön hatósági vizsga keretében – a alatt lehetőség van.

Szakmairányok közös szakmai követelményei:

 • Elvégzi az istállómunkákat, fenntartja az istállórendet. Szakszerűen takarmányozza a gazdasági állatokat.
 • Gondoskodik a gazdasági állatok biztonságos elhelyezéséről és elvégzi a gazdasági állatok gondozását.
 • Felismeri, elkülöníti és gondozza a beteg állatot. Elsősegélyt nyújt, szükség szerint értesíti az állatorvost.
 • Felismeri a gazdasági állatok ivarzását, közreműködik a pároztatásban, a termékenyítésben. Segítséget nyújt az ellésnél, gondozza az újszülött állatot.
 • Talajelőkészítési, növényápolási, növényvédelmi, betakarítási munkákat végez szántóföldi, zöldség, gyümölcs, szőlő kultúrákban.
 • Támogatási kérelmet előkészít, adatokat szolgáltat a kitöltéshez, benyújt.
 • Költséget (önköltséget, értékcsökkenést) számol növénytermesztési és állattenyésztési vállalkozásánál.
 • Terméket értékesít, bizonylatot állít ki (számla, nyugta, értékesítési betétlap) kézzel és elektronikusan

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Bárczay János Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Állattenyésztő szakmairány

Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Növénytermesztő szakmairány

Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Lovász szakmairány

Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Lovász szakmairány

Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Növénytermesztő szakmairány

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Növénytermesztő szakmairány

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_gazda_2020pdf-1589887007857.pdf

Megszakítás