ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20

Hentes és húskészítmény – készítő

Hentes és húskészítmény-készítő munka közben

Az ágazat megnevezése: Élelmiszeripar

A szakma megnevezése: Hentes és húskészítmény – készítő

A szakma azonosító száma: 4 0721 05 08

Iskolai előképzettség:

A kizárólag szakmai vizsgára felkészítő szakmai oktatásba bekapcsolódhat

 • Tanulói jogviszonyban az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette vagy középfokú végzettséggel rendelkezik
 • Kizárólag felnőttképzési jogviszonyban az, aki alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Szakmaleírás:

A fogyasztókhoz eljutó húsokat és húskészítményeket állít elő a vágóállatok biztonságos feldolgozásával. Vágóüzemben csontoz, darabol, csomagol az elsődleges feldolgozás során. Az előkészített húsokból főtt-, főtt-füstölt, sózott-pácolt, érlelt termékeket, vörösárut, sonkát, kolbászt, szalámit készít a másodlagos feldolgozás során. A sertés-, marha-, juh-, baromfi feldolgozása során kis- és nagyüzemi környezetben élőállat-, alapanyag minőségi- mennyiségi átvételét, annak feldolgozását végzi, melynek során aprít, összemér, kever, tölt, hőkezel és csomagol. Ismeri a halfeldolgozás technológiai folyamatait. Az élelmiszerüzletekben a vevőkkel kommunikál, kiszolgál, termékre vonatkozó kéréseket megvalósít. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával végzi. A technológiai gépeket, berendezéseket szakszerűen beállítja és működteti.

Szakmai követelmények:

 • Elvégzi a vágóállatok minőségi, mennyiségi átvételét. Ellenőrzi a szállítási dokumentációkat, Rögzíti a dokumentáción szereplő adatokat az adatszolgáltatási és nyomonkövetési rendszerben.
 • Végrehajtja a vágóállatok pihentetését, vágásra felhajtását, kábítás előtti szakszerű rögzítését. Az állatvédelmi törvény előírásait és a higiéniai, munkavédelmi előírásokat betartva elvégzi a szennyezett övezetbe tartozó vágástechnológiai műveleteket.
 • A higiéniai, munkavédelmi előírásokat betartva elvégzi a tiszta övezetbe tartozó vágástechnológiai műveleteket. A műveletek során üzemelteti a vágástechnológiai gépeket, berendezéseket.
 • Fél és negyedtestek testtáji darabolását, testek húsrészekre bontását végzi. Csontoz, formáz, kivág, húsokat osztályoz.
 • Kereskedelemben húst és húskészítményeket értékesít, kiszolgál, tájékoztat, informál.
 • Hőkezeléssel tartósított és nyers töltelékes húskészítmények előállítását végzi.
 • Hagyományosan sózott és pácolt, illetve gyorspácolt húskészítményeket állít elő, zsírgyártási műveletet végez.
 • A műveletek során üzemelteti a gyártástechnológiai gépeket, berendezéseket.
 • Mintát vesz, alap- és gyártásközi vizsgálatot végez, elemez, értékel. Az alapanyagok, félkész és késztermékek laboratóriumi minősítését elvégzi. Termékeket raktározásra átvesz, kezel és átad.
 • Húsipari termékek előállításához szükséges szakmai számításokat végez.
 • A tevékenységéhez kapcsolódóan takarít, tisztít, fertőtlenít, a hulladékkezelési előírásoknak megfelelően kezeli a képződő hulladékokat
 • Húsipari vállalkozást tervez, indít, működtet.
 • A munkájához kapcsolódó dokumentálást, adatgyűjtést és – feldolgozást korszerű informatikai eszközökkel elvégzi.
 • Egy idegen nyelven alapszinten kommunikál

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi Aszc Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_elelm_hentes_es_huskeszitmeny_keszito_2020pdf-1589879074295.pdf