ginop-6-2-3-17 VP1-1.1.1-17 GINOP-6.1.1-15-2015-00001 GINOP-6.2.7-20
Kertész lány egy kosár eperrel

Az ágazat megnevezése: Mezőgazdaság és erdészet

A szakma megnevezése: Kertészet

A szakma azonosító száma: 4 0812 17 05

Iskolai előképzettség:

A kizárólag szakmai vizsgára felkészítő szakmai oktatásba bekapcsolódhat

 • Tanulói jogviszonyban az, aki a közismereti kerettantervnek a középiskola kilencedik és tizedik évfolyamára vonatkozóan előírt követelményeit teljesítette vagy középfokú végzettséggel rendelkezik
 • Kizárólag felnőttképzési jogviszonyban az, aki alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Alkalmassági követelmények

 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmaleírás:

A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat működtet és karbantart.

Szakmai követelmények:

 • Elemzi a szőlő és gyümölcstermő növényeket és azok termőrészeit, terméseit.
 • Elemzi a zöldségnövényeket és azok magvait, palántáit, terméseit.
 • Elkülöníti a legismertebb gyomnövényeket.
 • Ellátja a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés és a zöldségtermesztés általános és speciális ápolási munkáit.
 • Kertészeti kultúrákban tápanyag-ellátó, talajművelő, öntöző gépeket, berendezéseket üzemeltet és karbantart.
 • Különböző növényvédelmi technológiákat alkalmaz
 • Termesztőberendezéseket üzemeltet, karbantart.
 • Gyümölcstermő növényeket szaporít.
 • Zöldségnövényeket szaporít.
 • Szőlőszaporítást végez.
 • Működteti és karbantartja a kertészeti termesztésben használatos erő- és munkagépeket.
 • Működteti, karbantartja és javítja a kertészeti kéziszerszámokat.
 • Elvégzi a gyümölcstermő növények betakarítási munkáit.
 • Elvégzi a zöldségnövények betakarítási munkáit.
 • Elvégzi a szőlő betakarítását.
 • Elvégzi a különböző gyümölcsfajok tárolásának, áruvá készítésének munkáit.
 • Elvégzi a zöldségek tárolásának, áruvá készítésének munkáit.
 • Betartja a munka-, baleset- és tűzvédelmi előírásokat.
 • Önálló vállalkozást alapít és működtet.

Iskola, ahol indulhat a képzés:

Északi ASzC Baross László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Északi ASzC Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

További részletes információ:

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/kkk_mezogazdasag_kertesz_2020pdf-1589887019601.pdf